logovietmy

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KIM KHÍ VIỆT MỸ
Địa chỉ : Số 1- Ngõ 40 - Đường Kim Giang- Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.35654216 - 35666196
Email: vietmysus304@gmail.com